Z důvodu nepříznivého počasí ve dnech od 13.04. do 16.04.2021
štěrkovna otevřena do 15 hod.

Děkujeme za pochopení

 

 

PRODEJ  přes VÝDEJNÍ OKNO.

 

Žádáme zákazníky o dodržování všech hygienických opatření dle vládních nařízení (odstup 2 m, rouška/respirátor, desinfekce atd.) pro vlastní bezpečí i našich zaměstnanců.

 

NOVÁ CENA ZA PŘEVZETÍ CIHLY (červené) k recyklaci... 150 Kč/t bez 21% DPH                     

NOVĚ SKLADEM: cihelný recyklát 0/16, 16/32, 32/63 ..... 80 Kč/t bez 21% DPH

 

 Zajišťujeme komplexní služby v těchto oblastech:

  • stavební práce (zemní a výkopové práce, zemní protlaky, inženýrské sítě, instalatérství, zámečnictví)

  • demolice a bourací práce

  • recyklace stavebních odpadů

  • nákladní doprava

Kvalita a vysoká odbornost našich služeb bude zárukou Vaší spokojenosti.

Máte-li zájem o vyhotovení cenové nabídky, kontaktujte nás. Tato služba není zpoplatněna.                                                                                                                

                               *

CIHELNOU SUŤ do odvolání NEUKLÁDÁME

                               *

 Logo na web

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015098:

„Energetické úspory v procesech společnosti INSTALL CZ“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a nakládání se stavebními materiály společnosti INSTALL CZ, s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením kombinovaného rypadlo nakladače a jeho nahrazení energeticky efektivnější variantou s analogickým výkonem. Místem realizace je areál recyklační a stavební deponie bez čísla popisného na pozemku č. 4092/13 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí v Moravskoslezském kraji.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřebu ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech), která se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Příčinami problému je velká zastaralost technologie, a to jak daná věkem stroje (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

• snížení spotřeby energií

• snížení emisí CO2

• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.