Oprávnění - certifikáty - osvědčení

 

Smlouva o sdruženém plnění s EKO-KOM, a.s.

Stáhnout - PDF

 

Společnost INSTALL CZ, s.r.o. je klientem společnosti EKO-KOM, a.s. Značka ZELENÝ BOD nemá jiný význam, než informaci o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující využití obalového odpadu, tzn. v ceně výrobku jsou zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem. Na území České republiky je touto organizací EKO-KOM, a.s.

   

Výpis z obchodního rejstříku

Stáhnout - PDF

   

Výpis z živnostenského rejstříku

Stáhnout - PDF

   

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Stáhnout - PDF

   

Souhlas k využívání a zpracování odpadu

Stáhnout - PDF

 

Souhlas Krajského úřadu k využívání odpadů a jeho následnému zpracování na mobilním a třídícím zařízení Resta DCJ 700 x 500 a kontejnerové třídící jednotce Resta TK 6.

   

Souhlas k využívání a zpracování odpadu

Stáhnout - PDF

 

Souhlas Krajského úřadu k využívání odpadů a jeho následnému zpracování na mobilním a třídícím zařízení Resta 1120x1000

   

Souhlas k využívání a zpracování odpadu – dodatek č. 1

Stáhnout - PDF

 

Souhlas Krajského úřadu k využívání odpadů a jeho následnému zpracování na mobilním a třídícím zařízení Resta DCJ 700 x 500 a kontejnerové třídící jednotce Resta TK 6.

   

Rozhodnutí KÚ o povolení k vydání provozního řádu

zdroje znečišťování ovzduší RESTA DJC 700x500

Stáhnout - PDF

   

Rozhodnutí KÚ o povolení k vydání provozního řádu

zdroje znečišťování ovzduší RESTA 1120x1000

Stáhnout - PDF